ไขว่คว้า

วันนี้ ที่ใครบางคน ไขว่คว้าบางอย่างเพื่อตัวเอง
วันเดียวกันนี้ ที่ใครหลายคน เสียสละตัวเองเพื่อคนอื่น

0 ความเห็น

Make A Comment
top