สอน

บางอย่างมันสอนกันไม่ได้
บางที เราก็ควรปล่อยให้อะไร ๆ เป็นไปอย่างที่มันเป็น
ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น หรือควรจะเป็น

และก็ได้แต่หวังว่า วันนึง
วันที่มันจะเข้าใจ และดีขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็น นานแล้ว..

0 ความเห็น

Make A Comment
top