เพราะบางคนก็ไม่ได้ผ่านเข้ามา...เพื่อ

"เพราะบางคนก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา
เพื่อที่จะเป็นอะไร...บางอย่าง...เสมอไป"บางทีแล้ว...
  • คนรัก อาจเป็นแค่ เพื่อนรัก
  • เพื่อนรัก อาจเป็นแค่ เพื่อนสนิท
  • เพื่อนสนิท อาจเป็นแค่ เพื่อน
  • เพื่อน อาจเป็นแค่ คนรู้จัก
  • คนรู้จัก อาจเป็นแค่ คนไม่น่ารู้จัก
  • คนไม่น่ารู้จัก อาจเป็นแค่ คนที่ถูกเกลียด...
การรับรู้ ถึงน้ำหนักของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน
มันก็มีอะไรหลายอย่าง เป็นส่วนประกอบ
ทั้งเวลา เรื่องราว ความเป็นมา ความเข้าใจ ฯลฯ


...ในหลายครั้งที่เราอ่านนิทานเล่มเดียวกัน แต่เริ่มเปิดอ่านในหน้าที่ต่างกัน....


P.S.This blog hard more than I can use english. sorry :(
P.S.2 I fix this blog many time it's so hard even in thai.

On friday my class mate came to my home. I'm so tried for cooking, but it's very pleasant.I learned many thing from him and maybe he too, It good for beginner and next...I hope good thing will continue :)

This is a secret "I will be good friend for this guy" that I thought on that day.

3 ความเห็น

Make A Comment
top