เป็นธรรม

ถึง มึงจะ(เคย)เป็นเพื่อนกุ
แต่กุก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มึงพูด และทำ

ไม่ใช่เพราะมันทำให้กุเดือดร้อน หรือเสียหาย
แต่กุไม่เห็นด้วย เพราะเรื่องที่มึงทำ

มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับคนอื่น ๆ .. เกินไป

0 ความเห็น

Make A Comment
top