สัจธรรม

วิทยา ความรู้ อีกร้อยล้าน พันล้านเรื่อง ก็ไม่ยิ่งใหญ่ได้เท่ากับสัจธรรมของโลก

0 ความเห็น

Make A Comment
top