รัก

คำว่ารัก บางทีก็ไม่สมควรพูดออกไป
บางทีไม่ควรพูดออกไปตั้งแต่แรก

0 ความเห็น

Make A Comment
top