ไร้ค่า

คนไร้ค่าบางคน ก็ยังมีค่าให้ถูกเกลียดอยู่

0 ความเห็น

Make A Comment
top