โทษ

การพบใครบางคน
อาจไม่ส่งผลใดต่อชีวิตเรา


การพบใครบางคน
อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในอีกทาง


อย่ากล่าวโทษ
ถ้าชีวิตเราไม่เป็นไปตามหวัง
เพราะใครบางคน


ชื่นชม ยินดี
หากชีวิตเราดีขึ้น
เพราะใครบางคน


เรื่องร้าย ความเลว เราแก้ปัญหา
และเดินออกมาจากมันได้
ด้วยสองขา และสมองของเรา


โอกาสดีๆ เรื่องดีๆ
ไม่ได้มีบ่อยนัก
แม้เราจะพยายามในระดับหนึ่งแล้ว


มองตัวเองให้มากกันอีกนิด
ดีไหมเพื่อน?

0 ความเห็น

Make A Comment
top