ความดี

เราทำสิ่งดีๆ
เพราะเราเชื่อ ในความดี

การทำเรื่องดีๆ เพื่อตัวเอง
ก็เป็นความดี แล้วในระดับหนึ่ง

การทำเรื่องดีๆ ให้กับผู้อื่น
ยิ่งเพิ่มคุณค่า มากไปกว่านั้น

แต่ในหลายครั้ง
เรากลับเหนื่อย และท้อ ที่จะทำมัน

ไม่ใช่เพราะ ขาดคนเห็น และชื่นชม
แต่เพราะ เราเริ่มไม่มั่นใจเสียแล้ว่า
สิ่งที่เราทำนั้น มันดี และมีคุณค่า จริงๆหรือ
ไม่ว่าจะทั้งต่อตัวเอง และคนอื่น

หลายครั้งต่อหลายครั้ง ที่มันรุนแรง
จนต้องหยุดพัก สะสมแรงใจ แรงกาย กันอีกครั้ง
เพราะเรายังคงเชื่อใน "ความดี"

4 ความเห็น

Make A Comment
top