สายใย

หลายครั้ง ที่เราก็ไม่รู้ว่า
ความผูกพัน ยังคงสาน และถักทอ
ความรู้สึก ของเราอยู่เงียบๆ

เรื่องเล็กๆ ในอดีต ได้ออกแรงกระตุกมันอย่างแผ่วเบา
แทบไม่อาจรับรู้ หากเราเองไม่ต้องการ

ถึงตอนนี้ คงต้องตัดสินใจ
ทางเลือกมีสอง เก็บเข้ามา หรือตัดมันทิ้งไป


เราหยุดรู้จักกันไปนานเหลือเกินเพื่อน
นานจนเราไม่แน่ใจว่า อารมณ์สุข และความอุ่นใจตอนนี้
มันจริง หรือคิดไปเอง

0 ความเห็น

Make A Comment
top