ตอบแทน

แต่ในใจเราก็ตั้งคำถามต่อไปว่า จะมีใครไหม
ที่ยอมทำบางอย่างให้เราโดยไม่ได้ต้องการอะไร
จากบล็อกพี่ลิว

0 ความเห็น

Make A Comment
top