สุนทรีย์ และ ตรรกะ

กุมีเพื่อนอยู่สองคน

แค่มันสองคนเท่านั้น
ที่มันทำให้กุรู้สึกว่า

กุรักมัน กุเกลียดมัน และกุคิดถึงมัน


คนหนึ่งที่เข้าใจตรรกะของกุ
คนหนึ่งที่เข้าใจสุนทรีย์ของกุ


เข้าใจกุในวันที่คนรอบข้างไม่เข้าใจกุ
เข้าใจกุในวันที่กุไม่เข้าใจตัวเอง


มันเข้าใจกุเสมอ


กุรักมัน กุเกลียดมัน และกุคิดถึงมัน...ว่ะ

1 ความเห็น

Make A Comment
top