เปลี่ยน

เคยหวัง แม้มันจะลมๆแล้งๆ
เคยสุขที่ได้ฝัน แม้จะแค่ฝันเฟื่อง
เคยบ้าพลัง ที่จะเติมเต็มฝันและหวัง

วันนี้ของเรา สว่างไสว และสดใส
แต่ทำไม ช่างเงียบ และว่างเปล่า

วันเปลี่ยน เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน
แต่มันเปลี่ยนกันได้ถึงเพียงนี้ เลยเหรอ?
กลับมาทีเถิด....ตัวฉัน

ป.ล.การเลือกสิ่งที่ควรเลือก แต่ไม่ใช่สิ่งที่อยากเลือก มันทำลายตัวตน
ความรู้สึกของเรา ได้มากขนาดนี้เลยเหรอ.....รู้สึก ว่างเปล่าจัง

0 ความเห็น

Make A Comment
top