เพื่อการพบกัน...อีกครั้ง

มีคำถาม คำถามหนึ่ง
ที่เรามักถาม คนใกล้ตัวเราอยู่เสมอ

"นายคิดว่าคนเราพบกันเพื่อ...อะไร?"

คำตอบที่ได้ มีมากมาย
กระทั่ง ความเงียบ ก็เป็นคำตอบหนึ่งเราพบกันเพื่อ.....จาก
เราจากกันเพื่อ.....ที่จะเจอกันอีกครั้ง.....ก็เป็นคำตอบ
ที่เราตอบตัวเอง ในความเงียบนั้น

แด่...เรื่องดีๆ ของเด็กคนหนึ่ง กับเด็กอีกสองคน

0 ความเห็น

Make A Comment
top