คุณค่าของ "เวลา"

ทุกคนต่างสอนเราว่า เวลามีค่า
แต่ทุกคนไม่เคยสอนเราเลยว่า...เพราะเหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้น

พอถึงวันหนึ่ง เราก็ได้เข้าใจด้วยตัวเองว่า
เวลามีค่ามากมาย...
ในวันที่เราจะจากใครสักคนไป

"เพราะเราพบกันเพียงเพื่อน...จะจาก
เวลาที่ใช้ร่วมกัน จึงเป็นสิ่งมีค่าที่สุด


แด่...เวลาดีๆ ในวันเก่าๆ

0 ความเห็น

Make A Comment
top