และแล้ว...ความจริงกว่าก็ปรากฏ

ในเหตุการณ์ๆ หนึ่ง
ในช่วงเวลาๆ หนึ่ง
ในสถานะๆ หนึ่ง

เราสามารถมองเห็น เรื่องนั้นๆ เพียงแค่
ด้านใด ด้านหนึ่งเท่านั้น

แต่เมื่อตัวแปรที่เรียกว่า "เวลา"
และ "สถานะ" รวมถึง "เหตุการณ์"
ได้มีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เราคนเดิม ชื่อเดิม สมองเดิมๆ
อาจมองเรื่องราว เดิมๆ ได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

บางครั้ง "ความเชื่อมั่น" ก็เป็นเรื่องดี
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า
ความเชื่อมั่น คือสิ่งที่ถูก และควรยึดถือ ยึดติดเอาไว้

เพราะหลายครั้ง...เวลาก็ได้สอนให้เรารู้ว่า
"ในความจริง ยังมีความจริงกว่า..."

แด่.....ความจริงกว่าของรัฐประหารไทย

ป.ล.บล็อกนี้ฉุกคิดได้ตอนที่เถียงกับแม่เรื่องรัฐประหารกับ เรื่องทักษิณโดนบอมม์
ป.ล.2 แม่เคยคิดว่าทหารที่ก่อการเป็นพวกทักษิณ และเราเองก็เคยคิดว่าทักษิณไม่ได้วางแผนบอมม์ตัวเอง

0 ความเห็น

Make A Comment
top